Symboler & Tecken

Klicka på respektive symbol så visas en bild i nytt fönster!LOTUSBLOMMA

Inom Buddhismen ser man Lotusblomman som en symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn och växer uppåt genom grumligt vatten för att blomma i solens och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till evigheten. Den öppna blomman symboliserar Buddhas öga som ser och vakar över allt.

 

TRIQUETRA
Flätad triquetra.Triquetra är ett ord som bildats av Latinets tri- ("tre") och quetrus ("hörnad"). Från början betydde ordet "triangel" men idag betecknar den en specifik symbol bildad av tre sammanflätande bågar, ibland kombinerad med en cirkel. Tecknet symboliserar evigheten genom den flätade formen och omsluter evighetens triangel i mitten.

 

YIN & YANG
Yin (eller ) och yang (eller ) (eum-yang på koreanska)(av kinesiska yin, skuggsida, yang, solsida) är centrala begrepp inom kinesisk filosofi och som symboliserar ytterligheter. Yin och yang är universums urkrafter. Det är en kosmologisk term av urgammal kinesisk tradition. Med wuxing fick det sin 

vetenskapliga och praktiska form, som del av de fem faserna (elementen). Yin och Yang symboliserar även tid och rum.

  • Yin, den svarta, är den kvinnliga och passiva urkraften. Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Tigern anses vara den varelse som allra mest förkroppsligar "yin".

  • Yang, det vita, är den manliga och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, men även floderna och blodomloppet. Draken anses vara den varelse som allra mest förkroppsligar "yang".

 

AUM/ OM är ett välkänt hinduiskt tecken. Om-tecknet symboliserar universum eller världssjälen. För hinduer betyder OM andlig fullkomlighet, men även för buddhister är det en helig symbol. Ordet OM används ofta som mantra vid meditationer. 
Och en annan stavning av ordet är AUM. 
A står för skapande 
U står för bevarande 
M står för destruering eller upplösning 
Det viktigaste och kraftfullaste av alla mantran. OM (AUM) är allt, ursprunget, nuet, framtiden. Hela universum. .

 

EVIGHETSTECKEN
En lemniskata (även oändlighetssymbol eller oändlighetstecken) () är en symbol som ser ut som en liggande åtta. Inom matematik används den ofta som symbol för oändligheten. Inom mysticism kan den representera Ouroboros.

 

HAMSA
Hamsa (Fatimas hand) symboliserar gudomligt beskydd mot onda krafter och anses bringa tur. Hamsa är ett arabiskt ord som betyder "fem" och anspelar på antalet fingrar på handen och ofta är ett öga placerat i handflatans centrum. Fatimavar dotter till den islamiska profeten Muhammed. Symboler med handen används bland annat som halssmycke och lyckoamulett och man kan även se den på exempelvis dörrposter för att hålla ondskan borta från hemmet.

 

BUDDHA
Buddha är sanskrit och betyder "den uppvaknade" eller "en som vaknat upp". Med det menar man en som vaknat upp inför verkligheten, en som vaknat upp ur okunnighetens sömn. Ordet används som hederstitel i flera tankesystem med indiskt ursprung, av vilka det mest kända är buddhismen, som fått sitt namn från just denna titel.


LIVETS TRÄD
Livets träd är en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom. Eftersom trädet ger frukt och frön som sen skapar nya träd så har även trädet blivit en symbol för odödlighet. 

 

MANDALA
En cirkel har varken början eller slut, den symboliserar evighet eller fullkomlighet. Cirkeln är också en symbol för jämlikhet, eftersom varje punkt på den befinner sig på samma avstånd från mittpunkten. Den sägs kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva.


GANESHA
Ganesha är en av hinduismens mest populära gudar.
Han är guden Shivas och gudinnan Parvatis son. Han är visdomens gud och hjälper människorna övervinna hinder.
Han står för lycka och skänker framgång.

 

PENTAGRAM
Ett pentagram är en femuddig stjärna inskriven i en pentagon, det vill säga spetsarna är sammanbundna med fem streck. En stjärna utan de fem sammanlänkande strecken kanske kallas för pentagram ibland, men är i själva verket en femuddig stjärna. ... Pentagrammet är känt inom mystiken som en magisk symbol.